top of page

SPAREGRUPPER

sircleOfPeople.png

Sparegruppene til Link Child Foundation fokuserer på å hjelpe familier til å få jobb, inntekt og kunnskap for å komme seg ut av fattigdom. Arbeidene de har eller får, er å selge mat, kull, drikke, friske grønnsaker og frukt i markedet, til å jobbe på hotell, i transportindustrien osv. Sparegruppene benyttes også som en samlingsgruppe hvor medlemmer snakker om utfordringer, hjelpe hverandre og lærer om helse, hygiene, utdanning, vold i hjemmet, privat økonomi, hiv og aids osv.

 

Vi jobber gjennom modellen VSLA (Village Saving and Loan Association). Hovedformålet med en VSLA-gruppe er å gi enkle spare- og lånefasiliteter for personer i et samfunn som ikke har tilgang eller økonomisk mulighet til formelle finansielle tjenester som banker. I disse gruppene mottar de ikke penger fra organisasjonen eller sponsorene, men sparer fra private inntektskilder. De har en felles spareboks hvor pengene lagres slik at alle i gruppen kan låne. Gruppene har også et sosialt fond, en slags forsikring til medlemmer. Disse innskuddene kommer til nytte for medlemmer i deres behov. De betaler 10% rente for hver gang de tar opp lån, men det går tilbake til medlemmene når året er ferdig og alle besparelsene deles ut til medlemmene.

 

Link Child Foundation har for tiden 30 grupper med rundt 1000 medlemmer. Det er LCF-ansatte som besøker alle gruppene hver uke når de har samlinger, både for å hjelpe og også å motivere gruppemedlemmene.

bottom of page