top of page
Hanna Charlotte Hananger
Grunnlegger, Direktør
og styremedlem i det Norske styret
Moses Odeke
Grunnlegger og Direktør
Mudde Cepher Mabberi
Grunnlegger og Direktør
Geoffrey Nambafu
Grunnlegger og Direktør
Suzan Weere
Kontoradministrator og sosialarbeider
Fridah Mabberi
Sosialarbeider og mikrofinansekspert
Tino Jane
Rektor
Leder for barnehageseksjon
Lydia Nabulo
Assisterende rektor
Gloria Namalwa
Peninah Nasaka
Lærer
Lærer
Dickson Mubakye
Lærer
Jesca Khaitsa
Jennifer Amuge
Lærer
Lærer
Halima Logose
Faridah Sheunda
Lærer
Dorothy Nabuzale
Lærer
Lærer
Welishe Rogers
Firenze Akello
Lærer
Robina Wasagali
Kokk
Kokk
Nuru Nansubuga
Bernard Kuloba
Støttepersonell
Styremedlem i det Norske styret
Benedicte Røyland Vegge
Styremedlem i det Norske styret
Marie Skjørli
Økonomiansvarlig og Styreleder i det norske styret
Karoline Sand Haarberg
bottom of page